APLALIQ

AplaLiq

Aplaçaments/Fraccionaments

  •  Càlcul automàtic de Quotes i Interessos segons les condicions indicades per l'usuari.

  •  Cancel·lació de quotes per compensació d'imports a tornar.

  •  Anotació d'Observacions i Notes a cada aplaçament.

  •  Informes amb possibilitat de filtrar informació per estat, dates, models, ...