ATRIREN

AtriRen

Atribució de Rendes

  •  Tractament i presentació del Model 184.

  •  Nombre màxim de Declarats per Declaració: Il·limitat.

  •  Permet la presentació de Declaracions Complementàries.

  •  Permet l'Impressió d'un esborrany de la declaració presentada.