BIENEX

BienEx

Béns i Drets a l'Estranger

  •  Tractament i presentació del Model 720.

  •  Nombre de declaracions il·limitades.

  •  Generació del fitxer de dades necessari per la seva presentació a través d'Internet.

  •  Impressió en paper d'un borrador no vàlid per la seva presentació.