CENSAL

Censal

Declaració Censal

  •  Tractament i confecció dels models 030, 036 i 037.

  •  Nombre de declaracions il·limitades.

  •  Gestió de les declaracions agrupades per empresa i ordenades per la seva data d'emissió, de cara a facilitar la seva localització posterior.

  •  Generació del fitxer de dades necessari per la seva presentació a través d'Internet.

  •  Possibilitat d'imprimir la declaració en paper blanc a través d'Adobe Reader.