IRPF

IRPF

Pagament Fraccionat IRPF

  •  Tractament i presentació del Model 130.

  •  Regularització del càlcul anual de mòduls (quart trimestre).

  •  Importació de dades dels programes ContAG o RedAG corresponents a l'Àrea de Gestió de AGsoftware.