IVA

IVA

Règim General i Simplificat de l'IVA

  •  Tractament i presentació del model 303 (mensual i trimestral) i del model 340.

  •  Número màxim de Declarats i Operacions per declaració: Il·limitat.

  •  Importació de dades dels programes ContAG o RedAG corresponents a l'Àrea de Gestió d' AGsoftware.

  •  Importació de dades en format BOE directament al model 340.

  •  Impressió d'esborranys en format paper, tant de la fulla resum com de les fulles interiors.