IVAANU

IvaAnu

Resum Anual IVA

  •  Tractament i presentació del models 390 i 392.

  •  Nombre màxim d'Activitats Mòduls i Agrícoles per Declaració: 99.999.

  •  Càlcul automàtic de les quotes anuals per activitat tant en el cas d'activitats mòduls com agrícoles.

  •  Impressió en fulls a part de les activitats en règim simplificat que no hagin estat impreses en el model Oficial.

  •  Captura de les dades del mòdul IVA i també des de ContAG o RedAG corresponents a l'Àrea de Gestió de AGsoftware.