NORES

NoRes

No Residents

  •  Tractament i generació dels models: 210, 214, 216 i 296.

  •  Certificat de Retencions i Ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  •  Número màxim de Rendes per empresa: Il·limitat.

  •  Número màxim de Percepcions/Perceptors per Renda: Il·limitat.

  •  Possibilitat d'importar els models 210 i 214 confeccionats amb les diferents versions de RentAG.