OPERVIN

Opervin

Operacions Vinculades

  •  Permet a l'usuari obtenir part de la informació que necessita sobre les operacions vinculades, així com gestionar i elaborar la documentació obligatòria de manera gairebé automàtica: "Country Specific File" i "Master File".

  •  Traspassa directament totes les dades als mòduls de Sociedad (Model 200) i Cuentas (Quadres de text de la Memòria).