RETMOB

RetMob

Retencions Capital Mobiliari

  •  Tractament i presentació dels models 123 i 193.

  •  Certificat de Retencions i Ingressos a compte de Rendiments procedents del Capital Immobiliari.

  •  Nombre màxim d'Operacions per declaració: Il·limitat.

  •  Impressió en esborrany de les dades de la Relació de Perceptors i de Despesses que es presenten en el Model 193.