RETEN

Reten

Retencions IRPF

  •  Tractament i presentació dels models 111 i 190.

  •  Certificat de Retencions i Ingressos a compte de l'IRPF, Rendiments del treball, Rendiments d'activitats Professionals I Agrícoles, Premis, ...

  •  Nombre màxim de perceptores per declaració: Il·limitat.

  •  Nombre màxim de percepcions per perceptor: Il·limitat.

  •  Les percepcions per perceptor poden indicar-se segons la data i la clau a què pertanyen.

  •  Impressió i copiat de les Percepcions.

  •  Possibilitat d'indicar per perceptor un nombre de percepcions il·limitat i de claus diferents.

  •  Permet la presentació de Declaracions Complementàries (Model 190).