SII

IVA

Subministrament Immediat d'Informació del I.V.A.

  •  Tractament i gestió de dades per controlar els llibres-registres de Impost sobre le Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de la AEAT, mitjançant el subministre quasi inmediat dels registres de facturació.

  •  Número màxim de Declarats i Operacions per empresas y periode: Il·limitat.

  •  Importació de dades del programa ContAG corresponent a l'Àrea de Gestió d' AGsoftware.

  •  Enviament automatitzat de la documentació a l'Agència Tributaria

  •  Recepció automàtica de la resposta obtinguda de l'Agència Tributaria.
  •  Consulta històrica de les factures enviades i estat d'elles.