ContAG

ContAG

Gestió comptable

La gestió comptable i financera més ràpida per a despatxos professionals o per a qualsevol empresa. •  Flexible, àgil i senzill, però a la vegada potent, que li permetrà integrar amb facilitat les àrees comptable, mercantil i fiscal.

 •  Processos automatitzats, senzills i ràpids en entrada de d'assentaments (assentaments predefinits).

 •  Solució molt completa: Cartera (gestió de remeses, ordre de domiciliació SEPA), immobilitzat (alta, baixa, amortització automàtica), analítica, balanços consolidats, conciliació bancària (comptabilitat directa dels moviments bancaris mitjançant fitxer)...

 •  Enllaç directe al programa fiscal (FiscAG) facilitant la preparació d'impostos: IVA; IRPF; Societats, etc.

 •  Exportacions automàtiques de dades comptables i fiscals en format Excel i generació d'informes personalitzables per l'usuari.

 •  Assistent per a la legalització de llibres i per a la presentació al Registre Mercantil.

 •  Aprofita les funcions de ContAGCalc ! Facilitem el teu treball amb plantilles d'informes (anàlisi comptable, balanç, pèrdues i guanys…) personalitzables des d'Excel. Crea qualsevol informe amb dades actualitzades de ContAG en Excel.

 •  El nostre enllaç directe de InterScan, Lapiz Contable i Bilky permet la generació automàtica de l'assentament comptable i el seu traspàs a ContAG a partir de documents en format gràfic (pdf, jpg, gif, ...). Això agilitza enormement el teu ritme de treball.


Descobreix el nostre nou connector

 •  Un connector per empresa
 •  Exportació automàtica de la facturació
 •  Format xlsx
 •  Compatible amb ContAG i RedAG
 •  Creació de l'assentament i del registre d'IVA (ContAG)
 •  Creació del registre de Vendes i Ingressos (RedAG)