ContAG

ContAG

Gestió comptable

La gestió comptable i financera més ràpida per a despatxos professionals o per a qualsevol empresa. •  Flexible, àgil i senzill, però a la vegada potent, que li permetrà integrar amb facilitat les àrees comptable, mercantil i fiscal de la seva empresa.

 •  Processos automatitzats, senzills i ràpids en entrada d'assentaments, recerques i consultes.

 •  Completa: cartera, immobilitzat, analítica, plans comptables sectorials, IVA, balanços consolidats, càlcul d'interessos, conciliació bancària...

 •  Escaneja i adjunta les factures o qualsevol altre document a l'assentament i oblida't dels papers.

 •  L'assistent per a la legalització de llibres i per a la presentació al Registre Mercantil, et farà la feina fàcil.

 •  Confecciona't els teus propis informes, gràfics i balanços des d'Excel: aprofita les funcions de ContAGCalc per accedir als saldos dels teus comptes: SALDO (430).


Descobreix el nostre nou connector

 •  Un connector per empresa
 •  Exportació automàtica de la facturació
 •  Format xlsx
 •  Compatible amb ContAG i RedAG
 •  Creació de l'assentament i del registre d'IVA (ContAG)
 •  Creació del registre de Vendes i Ingressos (RedAG)