HelpAGsoft

HelpAGSoft

Utilitats

HelpAGsoft és una utilitat per registrar els fitxers d'ajuda HTML, (arxius. CHM) dels programes d'AGsoftware, en un ordinador local perquè estiguin disponibles per la seva visualització des de xarxes locals.


Descàrrega de la Utilitat

Versió Data Característiques i millores de la versió Descàrrega Arxius
1.00 14/05/10 Utilitat per eliminar l'error "Acción cancelada" al visualitzar l'ajuda