Manual HelpAGsoft

HelpAGSoft

El registre dels arxius d'ajuda HTML és necessari ja que Microsoft va publicar un pegat de seguretat per a Microsoft Internet Explorer, que en general, desactiva tots els arxius d'Ajuda HTML que visualitzem des d'una unitat de xarxa.

HelpAGsoft elimina aquesta limitació de forma automàtica, realitzant el registre d'arxius d'Ajuda HTML CHM de les aplicacions d'AGsoftware en el Registre de Windows, que permetrà la seva visualització fins hi tot quan es visualitzen des d'unitats de xarxa.

HelpAGsoft, utilitza HHReg de EC Software GmbH.

Descripció del problema d'arxius d'Ajuda HTML bloquejats a la xarxa

Quan el pegat mencionat anteriorment està instal·lat en un equip, els arxius d'Ajuda HTML que es visualitzen des de la xarxa estan bloquejats per defecte. Quan s'obra l'arxiu d'ajuda, es mostra el següent missatge d'error:


Texte de l'error:

"Acció cancel·lada! El visor de l'Ajuda HTML ha cancel·lat la presentació de l'arxiu d'ajuda degut a les restriccions de seguretat. Això passarà amb tots els arxius d'Ajuda HTML que obrin una connexió de xarxa (tingui en compte que els arxius locals de l'Ajuda HTML no es veuran afectats)."

Perquè passa aquest error?

La raó d'aquest error és una política de seguretat més estricta i noves versions de Microsoft Internet Explorer. Microsoft està permanentment actualitzant MSIE per eliminar les amenaces de seguretat reals o potencials. En el cas d'aquest error, el Microsoft Security Bulletin MS05-026 inhabilita els arxius d'Ajuda HTML oberts des d'una unitat de xarxa. (Més informació sobre l'amenaça de seguretat a la Base de Coneixements article KB896358 Microsoft.)

Com es sol·luciona?

Existeixen vàries formes de sol·lucionar aquest problema.

Una possible sol·lució, consistia en modificar certs paràmetres del Registre de Windows, però que no funcionaven en tots els equips, i que poden quedar invalidades per noves actualitzacions de Microsoft.

Una altra sol·lució consisteix en registrar els arxius d'ajuda i carpetes individuals per permetre la seva visualització a la xarxa.

Microsoft descriu els passos necessaris en detall en aquest article de la Base de Coneixements KB 896054.

HelpAGsoft li ajuda amb la tasca de registrar els arxius en el Registre. Modificar el Registre de Windows és complicat i propens a errors. HelpAGsoft realitza automàticament les modificacions necessàries per registrar els arxius d'ajuda HTML de les aplicacions d'AGsoftware.

Aquest registre no posa en perill la seguretat del seu equip ja que el registre s'aplica únicament per la carpeta on resideixen les aplicacions d'AGsoftware.

Com utilitzar HelpAGsoft?

Descarregui l'eina HelpAGsoft, una vegada descarregat, executi'l, i quan l'instal·lador li sol·liciti indiqui la unitat on estiguin instal·lades les aplicacions d'AGsoftware.

IMPORTANT: Assegureu-vos d'indicar l'unitat on estiguin instal·lades les aplicacions , si l'instal·lació es realitza des d'una estació de treball, i s'instal·la en el disc local de l'equip , HelpAGsoft no funcionarà correctament.

Si ho desitja, una vegada finalitzada la instal·lació pot executar HelpAGsoft.

Una vegada instal·lat, haurà d'executar l'utilitat en aquells equips que presenten el problema descrit anteriorment. Pot executar des de Inici > Executar > X:\AGsoft\HelpAGsoft.exe (substitueixi X: per la unitat on estiguin instal·lades les aplicacions d'AGsoftware).

ATENCIÓ: En alguns equips, pot set que necessiti permisos d'Administrador per poder executar aquesta utilitat.

Una vegada executat, i si la utilitat ha pogut registrar correctament la carpeta AGSoft, se li mostrarà la següent finestra.