RedAG

RedAG

Llibres Registres Ingressos i Despeses

Per portar els llibres obligatoris d'empresaris i professionals en règim d'estimació directa i d'estimació objectiva (mòduls).  •  Solució molt completa: Llibres Registres d'Ingressos, Despeses, Béns d'Inversió, Provisió de Fons i Suplerts...

  •  Senzilla i molt ràpida d'utilitzar.

  •  Si tens més d'una activitat, pots gestionar-les de forma separada i fer el repartiment d'una factura per a cada una de forma automàtica.

  •  Molts informes agrupats per empresa, activitat, concepte, fiscalitat...

  •  El nostre assistent d'ingressos i despeses facilita la introducció d'aquells registres repetitius (lloguer, aigua, quota autònoms, factura assessoria, ...).

  •  Instal·la al teu client la versió lite (RedAGLt) perquè ell mateix introdueixi els registres. L'assessor només haurà d'importar les dades al RedAG, supervisar-les i gestionar-les.