RentAG

RentAG

Renda i Patrimoni

Per al càlcul i emissió de les Declaracions de Renda i Patrimoni: Model 100 i Model 714.  •  Tractament i presentació del Model 100 i del Model 714.

  •  Precàlcul de la liquidació de l'impost sobre la renda abans de la finalització de l'exercici, permetent una òptima planificació fiscal.

  •  Importació de les dades fiscals descarregades desde els servidors de l'AEAT.

  •  Traspàs de les dades fiscals dels models de l'exercici anterior que son necessaries per a la complimentació dels models de l'exercici actual.

  •  Traspàs de les dades de les activitats introduïdes a les aplicacions de FiscAG i RedAG durant l'exercici.

  •  Validació de les dades del model abans de la seva presentació a l'AEAT.

  •  Permet l'impressió d'un esborrany de la declaració presentada.