RentAG

RentAG

Renda i Patrimoni

Per al càlcul i emissió de les Declaracions de Renda i Patrimoni.  •  Introdueix les dades personals i identificatives d'elements patrimonials una única vegada i es traspassaran als posteriors exercicis.

  •  Precalcula la renda abans de la finalització de l'exercici que permet una òptima planificació fiscal.

  •  Activa i desactiva qualsevol valor introduït per a veure "què passaria si...".

  •  Importa les dades fiscals descarregades des de la pàgina web de l'AEAT.

  •  Sense límit del nombre de declaracions a gestionar.